JOB EXPO 2012

JOB EXPO 2012

 

 Najväčší veľtrh pracovných príležitostí  na Slovensku
Veľtrh práce - Job Expo 2012 v spojení s XIV. Medzinárodnou burzou práce,
 
 

ktorý sa uskutočnil v dňoch 10. – 11. mája 2012 v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre, pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny JUDr. Jána Richtera.

 

Na výstavnej ploche 8000 m2 sa stretli zamestnávatelia zo Slovenska a zahraničia, firmy vzdelávania pre trh práce a kariérneho poradenstva, súkromné agentúry zamestnávania, partneri siete EURES ako aj európske inštitúcie a siete poskytujúce občanom poradenstvo a pomoc v oblastiach od štúdia po prácu.

 

Počas veľtrhu poskytovala Akadémie vzdelávania testovanie jazykových kompetencií z AJ, NJ, FJ, ŠJ, TJ, RJ, SJ pre cudzincov. Testovanie prebiehalo prostredníctvom krátkych – expresných testov alebo detailných testov (trvanie cca 50 min).Každý otestovaný následne absolvoval  poradenský rozhovor s konzultantom AV v rámci ktorého sme prediskutovali možnosti ďalšieho rozvoja jeho jazykových kompetencií s ohľadom na profesionálne zámery, otázku osobnej motivácie a foriem a stratégií štúdia.V rámci testovania sme zaznamenali nečakane vysoký záujem  o detailné testovanie jazykových zručností. Klienti sa prevažne orientovali na angličtinu a nemčinu. Z výsledkov testov je zrejmé, že jazykové kompetencie sa oproti predchádzajúcemu ročníku (2010) zvýšili, nakoľko prevládajúca jazyková úroveň  kandidátov je stupeň B1 Spoločného európskeho  referenčného rámca (v minulosti išlo o úroveň A2).  Je to spôsobené zrejme i tým, že testovania sa zúčastnili najmä mladí ľudia. Výsledky  testov možno považovať za dôveryhodné, nakoľko väčšina kandidátov využila detailné testovanie.AV mala k dispozícii vhodný priestor či už na testovanie ako aj na workshopy. Podujatie bolo veľmi dobre zorganizované.
 
 

JOB EXPO v bodoch:

 

Celkom sme pripravili:

 • 17 workshopov Príprava na pracovný pohovor v AJ a NJ
   a  5 odborných prezentácií

 

Venovali sme 3 hlavné ceny:

 • Pobytový jazykový kurz v Londýne pre 1 osobu v hodnote 750 eur
 • Jazykové kurzy v Akadémii vzdelávania v hodnote 160 eur a 100 eur

 

 

 

Štatistické údaje:

 • 370 otestovaných (z toho 220 žien)
 • najväčší záujem o anglický jazyk (242 otestovaných) a nemecký jazyk (101 otestovaných)
 • dosiahnutá jazyková úroveň účastníkov B1
 • prevažovali návštevníci z Nitrianskeho kraja

 

 

pohlavie
jazyková úroveň
kraj

 

Zopár fotografií z veľtrhu:

 

 

Mapa pobočiek

mapa
 • banner
 • banner

Rýchle linky