Lektor Holandského jazyka

pre firemných klientov

 

Náplň práce:
  • výučba holandského jazyka v kurzoch pre firemných klientov  (v doobedňajších hodinách)

 
Termín nástupu:   začiatok augusta 2012.
 
Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť

Kvalifikačné požiadavky: 

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie pedagogického alebo filologického smeru so zameraním na holandský jazyk

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie iného smeru, študent VŠ + certifikát na úrovni C1,C2, štátna jazyková skúška

Váš životopis v anglickom a slovenskom jazyku spolu s krátkym motivačným listom zašlite emailom na pobočku AV Bratislava: info01@aveducation.sk

Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov.

Zaslaním životopisu dáva uchádzač svoj súhlas spoločnosti Akadémia vzdelávania, Gorkého 10, 815 17 Bratislava so spracovaním jeho osobných údajov, pre účely výberového konania a ich uloženia do databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle zák.č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.
Osobné údaje kandidátov, ktorí neuspeli vo výberovom procese budú po jeho skončení zlikvidované, v zmysle z.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Miesto výkonu práce:   BRATISLAVA 

Mapa pobočiek

mapa
  • banner
  • banner

Rýchle linky