Web


Typ: Kurz
1. Zopakovanie základných pojmov počítača a bezpečnostných aspektov 2
2. Zopakovanie princípy práce v prostredí Windows 2
3. Používanie aplikačného programu Nero 2
Princípy práce s programom, ukladanie súborov na rôzne pamäťové zariadenia (napaľovanie zvuku, dát, kopírovanie CD, DVD, zálohovanie).
4. Používanie aplikačného programu Winrar 1
Princípy práce s programom, kompresia .rar a .zip súborov.
5. Inštalácia základných freeware programov 2
Sťahovanie freeware programov dostupných v celosvetovej sieti internet – AIMP2, DVD Video Soft Free Studio, VLC media player, Skype, resp. iné programy (podľa uváženia lektora), ktoré neustály IT pokrok prináša. Ukážky odinštalácie aplikačných programov.
6. Používanie aplikačného programu AIMP2 1
Princípy práce s programom, prehrávanie hudobných súborov.
7. Používanie aplikačného programu DVD Video Soft Free Studio 1
Princípy práce s programom, sťahovanie rôznych video/audio formátov a ich konverzia.
8. Používanie aplikačného programu VLC media player 1
Princípy práce s programom, prehrávanie audio/video súborov.
9. Používanie aplikačného programu Skype 2
Princípy práce s programom, komunikácia pomocou programu. Zriadenie konta, možnosti telefonovania, audio a video konferencií, chatu.
10. Výmena správ pomocou aplikačného programu MS Outlook 3
11. Používanie demo verzie Internetbankingu komerčných bánk 2
Definovanie internetbankingu a jeho jednotlivých operácií (inkaso, úhrada, jednorazový príkaz, hromadný príkaz, pohyby na účte...) z ekonomického hľadiska. Praktické využívanie internetbankingu.
12. Elektronická inzercia, e-commerce 1
Princípy inzercie, obchodovania, praktické ukážky.
13. Používanie sociálnej skupiny Facebook 2
Zriadenie konta, princípy práce na www.facebook.com
14. Tlač 1

Typ: Seminár
Potrebujete si doplniť, rozšíriť alebo sa naučiť pracovať s najpoužívanejšími programami Windows MS OFFICE - MS Word a MS Excel atď. Pripravíme Vám krátky 10 hodinový kurz podľa Vašich potrieb.

Typ: Kurz
Počet hodín: 56
Cieľ: Cieľom kurzu je poskytnúť uchádzačom vedomosti potrebné pre úspešné zvládnutie testov na získanie certifikátu ECDL Štart v nasledovných oblastiach:
• Získať zručnosti potrebné na efektívnu prácu na počítači v prostredí operačného systému MS Windows
• Získať potrebné zručnosti a vedomosti na vytváranie dokumentov pomocou textového procesora
• Získať schopnosti spracovávať údaje v prostredí tabuľkového procesora a vedieť ich prezentovať vo forme grafov
Získať potrebné vedomosti o sieti Internet, o práci s prehliadačom WWW stránok a práci s e-mailovou poštou

Metódy výučby: • Názorný výklad učebnej látky lektorom s použitím audiovizuálnej techniky
• Samostatná práca na počítači a praktické cvičenia
• Využívanie e-learningu a dostupných informácií na Internete
• Riešenie problémových úloh v dynamických skupinách– tzv. malý pracovný tím 3-4 účastníci budú riešiť samostatné úlohy s následným hodnotením úspešnosti lektorom

Učebný plán: Modul 1: Práca v MS Windows a správa súborov
Základy práce v prostredí Windows
Objekty pracovnej plochy
Prieskumník
Správa súborov a priečinkov
Ovládacie panely a správa tlače
Programy dodávané s Windows
Antivírová ochrana a legislatíva súvisiaca s používaním softvéru
Záverečný test

Modul 2: Spracovanie textu v MS Word
Základy používania aplikácie
Úpravy textu a formátovanie
Nastavenie parametrov dokumentu a tlač dokumentu
Vkladanie a modifikácia objektov (tabuľky, grafy a obrázky)
Hromadná korešpondencia
Záverečný test

Modul 3: Tabuľkový procesor MS Excel
Základy používania aplikácie
Práca s bunkami, riadkami a stĺpcami
Formátovanie buniek
Vytváranie vzorcov
Vkladanie funkcií
Grafické zobrazenie údajov
Vzhľad pracovného listu a príprava výstupov pre tlač
Záverečný test

Modul 4: Informácie a komunikácia na Internete MS Internet Explorer a MS Outlook
Základné pojmy z oblasti Internetu, bezpečnostné aspekty
Základy používania webového prehliadača
Pohyb v sieti internet
Vyhľadávanie v sieti internet
Tlač
Základné pojmy a princípy služby e – mail
Základy používania aplikácie MS Outlook
Výmena správ
Správa pošty
Tlač

Typ: Kurz
Tvorba WWW stránok
Tvorba WWW stránok
Počet hodín: 18
Cieľ: - Poskytnúť prehľad v oblasti protokolov a terminológie používanej pri tvorbe WWW stránok.
- Ukázať zásady pre návrh vzhľadu a štruktúry WWW stránok.
- Získať praktické skúsenosti pre tvorbu jednoduchých WWW stránok.
- Ukázať možnosti úpravy už existujúcich WWW stránok.
- Získať praktické skúsenosti pri vystavení WWW stránky na servery

Metódy výučby: Výklad a samostatná práca na osobnom počítači
Učebný plán: Úvod do tvorby WWW stránok
Vytvorenie jednoduchej WWW stránky
Hypertextové odkazy
Obrázky
Tabuľky
Formuláre
Vystavenie WWW stránky a jej údržba

Typ: Seminár
Základy práce s PC a internetom pre seniorov
"Prekvapte svoje vnúčatá chatovaním"

Mapa pobočiek

mapa
  • banner
  • banner

Rýchle linky