KREDITY PRE UČITEĽOV

KREDITY PRE UČITEĽOV

V mesiacoch september - december 2013 plánujeme zrealizovať výučbu programov "Kontinuálneho vzdelávania pedagógov", tzv. kredity pre učiteľov. 

 

V ponuke máme tieto programy:

 

1.ASERTÍVNE ZVLÁDANIE NÁROČNÝCH KOMUNIKAČNÝCH SITUÁCIÍ V PRÁCI UČITEĽA (10 kreditov)  

 

2.EMOCIONALITA A SEBAPOZNANIE V ROZVOJI OSOBNOSTI UČITEĽA (14 kreditov)
 
3.RIADENIE INTERPERSONÁLNYCH KONFLIKTOV V PRÁCI UČITEĽA (10 kreditov)
 
4.DOSAHOVANIE PSYCHICKEJ ODOLNOSTI, ZVLÁDANIE STRESU A SYNDRÓMU VYHORENIA UČITEĽA (10kreditov)
 
5. VYUŽITIE INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGII A INTERAKTÍVNEJ TABULE VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE (22 kreditov)

 

 
 V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte telefonicky: 0902 930 232, e-mailom: avmi@aveducation.sk

Pobočka AV Michalovce

Telefón
0902/930 232

Mobil
0902/930 232

Fax
-

E-mail:
avmi@aveducation.sk

Adresa
Námestie Slobody 3 (budova VÚB banky)
07101 Michalovce

  • banner
  • banner

Rýchle linky