Hlavná stránka | Výpis kurzu

SUPERVÍZIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI

Vývoj supervízie a jej kreovanie ako metódy sociálnej práce na Slovensku

Sample Banner

Základné informácie

Typ Seminár
Požadované vzdelanie Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Osvedčenie Potvrdenie o absolvovaní
Akreditácia Bez akreditácie

Spôsob ukončenia

ÚČASTNÍCI SEMINÁRA OBDRŽIA PRACOVNÝ MATERIÁL.

Miesto konania kurzu

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadna z pobočiek. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, napíšte nám!

Popis

Program:

• Vývoj supervízie a jej kreovanie ako metódy sociálnej práce na Slovensku
• Charakteristika supervízie v sociálnej práci
• Legislatívne ukotvenie a význam supervízie pre prax zamestnancov v sociálnych subjektoch
• Ciele supervízie
• Formy a typy supervízie a ich využitie v sociálnej praxi
• Zameranie supervízie
• Najčastejšie bariéry pri etablovaní supervízie v sociálnej praxi
• Diskusia, konzultácie, riešenie námetov účastníkov seminára

Odporučte produkt

Naposledy hľadané produkty: Av | nku | ce | PO | vs | ...
Nevyhovuje Vám termín? Napíšte nám!

Podobné kurzy

Majetok spoločnosti, odpisovanie a daň z príjmov PO za zdaňovacie obdobie roku 2011

PROBLEMATIKA CESTOVNÝCH NÁHRAD V PRAXI

Seminár o vyhláške č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel, kurz

Odborno – konzultačný seminár pre elektrotechnikov
Vyhláška 508/2009 Z.z., ktorá s účinnosťou od 1.1.2010 nahrádza vyhl. č. 508/2009 Z.z.

Hygienické minimum - ľudské telo a voda
Príprava k preskúšaniu odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a pri obsluhe

Mapa pobočiek

mapa
  • banner
  • banner