Hlavná stránka | Výpis kurzu

Syndróm vyhorenia

Sample Banner

Základné informácie

Typ Kurz
Požadované vzdelanie Stredoškolské vzdelanie s maturitou
Osvedčenie Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou
Akreditácia Ministerstvo školstva SR
Číslo akreditácie O581/23551/2005/385/1

Spôsob ukončenia

Forma záverečnej skúšky: Prezentácia projektu z oblasti syndrómu vyhorenia

Miesto konania kurzu

Zvolen (na objednávku)

Popis

Počet hodín: 80
Cieľ: Naučiť frekventantov predchádzať syndrómu vyhorenia a vyrovnať sa s jeho jednotlivými fázami.
Metódy výučby: Prednášky spojené s diskusiou, aktivizaèné, zážitkové metódy, tréningy, cvičenia.
Učebný plán: 1. Syndróm vyhorenia 10 hod
2. Duševné zdravie 8 hod
3. Angažovanosť 8 hod
4. Motivácia k práci 8 hod
5. Etika v pomáhajúcich profesiách 8 hod
6. Konflikty a ich riešenie v praxi pomáhajúcich profesií 8 hod
7. Prevencia syndrómu vyhorenia z aspektu psychologického 10 hod
8. Prevencia syndrómu vyhorenia z aspektu
andragogického a pedagogického 10 hod
9. Prevencia syndrómu vyhorenia z aspektu sociálnej práce 10 hod

Profil absolventa

Absolvent bude rozoznávať príznaky syndrómu vyhorenia, bude motivovaný ku zmene postojov, k duševnej hygiene a zdraviu, bude vedieť predchádzať syndrómu vyhorenia.

Odporučte produkt

Naposledy hľadané produkty: ikt | modul | cen | registrat | Ceny | ...
Nevyhovuje Vám termín? Napíšte nám!

Podobné kurzy

Kurz prvej pomoci
odborno-inštruktážne školenie

Kurz prvej pomoci

Skupinová práca s mládežou
Kurz akreditovaný MŠVVaŠ SR

Zvládanie agresívneho správania alebo poruchy správania v seniorskom veku
Ako zvládať náročné situácie konfliktu

Etika v praxi opatrovateľky
Viac ako len starostlivosť.

Mapa pobočiek

mapa
  • banner
  • banner